MEDELINGEN:

Op deze pagina worden belangrijke mededelingen en tijdelijke bepalingen vermeld die van toepassing zijn op het betreden van het terrein van Emptepol, alsmede het gebruik van de vis-pas (dag/nacht/combi). Zolang de mededeling of tijdelijke bepaling hier staat vermeld, is deze van toepassing.


- Het is vanaf Woensdag 14-10-2020 verboden om alcoholische dranken in het bezit te hebben, danwel te nuttigen!

- Op het gehele terrein geldt de 1.5 meter-regel!

- groepen van meer dan 4 personen zijn niet toegestaan!JBD-2020