MEDELINGEN:

Op deze pagina worden belangrijke mededelingen en tijdelijke bepalingen vermeld die van toepassing zijn op het betreden van het terrein van Emptepol, alsmede het gebruik van de vis-pas (dag/nacht/combi). Zolang de mededeling of tijdelijke bepaling hier staat vermeld, is deze van toepassing!


- Er zijn momenteel geen aanvullende bepalingen.