Algemene voorwaarden:

Bij betreding van het terrein (incl. water) behorende tot de Emptepol, wordt u geacht kennis te hebben genomen van, en gaat u automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden, en vrijwaart u Korevaar Beheer BV en Emptepol voor alle directe en indirecte schade hoe ook genaamd.


Let op: Aanvullende (tijdelijke) bepalingen kunnen van toepassing zijn en worden gemeldt via: Medelingen (https://emptepol.nl/informatie/mededelingen).


Algemene voorwaarden en bepalingen Emptepol:


- Op het gehele terrein (incl. water) geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Duiven en Gemeente Westervoort

- Het is ten strengste verboden het terrein (en gebouwen) zonder toestemming te betreden.

- Aanwijzingen van toezicht Emptepol, beheerder caravanstalling, eigenaar en/of bewoners dient ten aller tijden opgevolgd te worden

- Het terrein wordt bewaakt door 24-uurs cameratoezicht, bij overtredingen worden de beelden gedeeld met politie en/of via social media verspreidt.

- Het terrein wordt bewaakt door honden, betreden van het terrein/gebouwen is geheel voor eigen risico!

- Bij onterecht betreden van het terrein Emptepol (Korevaar Beheer BV) wordt Korevaar Beheer BV gevrijwaart van haar verantwoordelijkheid voor welke gebeurtenis dan ook in de breedste zin van het woord.

- Bij controle door Toezicht Emptepol, politie of BOA is men verplicht zich te legitimeren.

- Als bij controle, door toezicht Emptepol, blijkt dat men zich zonder toestemming op het terrein of in een gebouw bevindt, zullen in ieder geval administratieve kosten á €45.00 per persoon in rekening worden gebracht, per direct te voldoen Contant, Tikkie of PayPal.

- Als bij controle, door BOA en/of politie, blijkt dat men zich zonder toestemming op het terrein bevindt, kan er naast de verschuldigde administratiekosten tevens  andere kosten en/of boetes in rekening gebracht worden.

- Bij overlast, misdragingen en/of vernielingen zal strafrechtelijke aangifte volgen.


Aanvullende bepalingen van toepassing op afgegeven Emptepol vis passen (dag/nacht/combi/maand): (https://emptepol.nl/steenfabriek/visserij)


- Men dient zich ten aller tijden te houden aan de Visserijwet 1963 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0002416/2019-01-01)
- Uit veiligheidsoverweging is het niet toegestaan zich op of in het water te bevinden. (gebruik vaartuig verboden)
- Met de Dag-Pas is het vissen toegestaan van 08.00 uur tot 21.00 op de dag welke is aangegeven op de pas.

- Met de Nacht-Pas (vanaf 14 jaar) is het vissen toegestaan van 20.00 uur tot 08.00 uur op de data welke is aangegeven op de pas.

- Met de Combi-Pas (vanaf 14 jaar) is het vissen respectievelijk toegestaan van 20.00 uur tot de volgende dag 21.00 uur, of van 08.00 uur tot de volgende dag 08.00 uur.

- Met de Maand Dag-Pas (ong. 30 dagen) is het vissen toegestaan tussen 08.00 uur en 21.00 uur, tussen de aangegeven data op de pas.

- Met de Maand Nacht-Pas (ong. 30 dagen) (vanaf 14 jaar) is het vissen toegestaan tussen 20.00 uur en 08..00 uur, tussen de aangegeven data op de pas.

- met de Maand Combi-Pas (ong. 30 dagen)(vanaf 14 jaar) is het vissen toegestaan tussen 08.00 uur vanaf begindatum tot 21..00 uur op de eind datum, aangegeven op de pas..

- met de Weekend Combi-Pas is het vissen toegestaan vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot zondagavond 21.00 uur op de op de pas aangegeven data.

- De pas verleend tevens het looprecht om op de aangegeven route te komen va en te gaan naar de jachthaven en de openbare weg.
- De pas geeft toestemming om langs de waterkant te vissen (blauwe lijn zie bijlage, rood is verboden toegang)
- De pas geeft toestemming om met maximaal 2 hengels te vissen
- Per afgegeven pas (uitgezonder Nacht-Pas & Combi-Pas) mag 1 jeugdige (t/m 14 jaar) gratis mee vissen. (let op! max. 2 hengels p/pas)
- Het is verboden voor jeugdigen tot 14 jaar om zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur aanwezig te zijn op het terrein
- (kamp) vuur is verboden.

- Het is verboden (versterkt) geluid te produceren of overlast te veroorzaken.
- Verboden rotzooi/afval achter te laten
- Emptepol (Korevaar beheer bv) is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke gebeurtenis dan ook in de breedste zin van het woord.
- Gebruik van de jachthaven en omliggende landerijen is geheel op eigen risico.


Toezicht en controle:
- Bij controle door Toezicht Emptepol, politie of BOA is men verplicht zich te legitimeren en de vergunning te tonen (uitgeprinte versie of op bijv. mail op telefoon)
- Buiten de, op de pas aangegeven, datum en tijdstippen, vist men zonder toestemming!
- Als bij controle, door toezicht Emptepol, blijkt dat men zonder toestemming zich op het terrein bevindt, dan wel vist, zullen er administratieve kosten á €45.00 per persoon in rekening gebracht worden! (direct ter plekke te voldoen! (contant, Tikkie of PayPal.)).
- Als bij controle, door BOA en/of politie, blijkt dat men zonder toestemming zich op het terrein bevindt, dan wel vist, kan er tevens een boete volgen voor onder andere overtreding H645A, H645B, H645C en/of artikel 461.
- Bij overlast, misdragingen en/of vernielingen zal er aangifte gedaan worden.